Ook WFD ondertekent ondersteuningsverklaring Ecologisch beheer Drentse bermen, oevers, taluds en overhoeken

Ook WFD ondertekent ondersteuningsverklaring Ecologisch beheer Drentse bermen, oevers, taluds en overhoeken

Samen met vertegenwoordigers van een groot aantal andere groene organisaties ondertekende Ben Hoentjen in Orvelte op 29 november jl. namens de Werkgroep Florakartering Drenthe de ondersteuningsverklaring Ecologisch beheer Drentse bermen, oevers, taluds en overhoeken (Klik hier om de ondersteuningsverklaring te lezen). Daarin verklaren de betrokken organisaties de in het Afsprakenkader Ecologisch beheer Drentse bermen, oevers, taluds en overhoeken vastgelegde afspraken (Klik hier voor de tekst van het afsprakenkader) door acht Drentse gemeenten, drie waterschappen en de provincie Drenthe te ondersteunen en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de uitvoering ervan.