Zevenster in Roeg!

Zevenster in Roeg!

Zevenster – Willem Braam

In een bos bij Hooghalen monitort de plantenwerkgroep Drenthe de groeiplaats van de Zevenster. 

Bekijk hier het stukje van Roeg! over de Zevenster (van minuut 3:35 – 6:09).