Annie Vos FLORON-Vrijwilliger van het Jaar 2013!

Annie Vos FLORON-Vrijwilliger van het Jaar 2013!

Foto’s: Baudewijn Odé

Bij het begin van de zeer geslaagde FLORON-dag, op zaterdag 14 december jl., kreeg Annie Vos tot haar zichtbaar grote verrassing de oorkonde voor haar uitverkiezing als FLORON-Vrijwilliger van het Jaar 2013 uit handen van FLORON-voorzitter Hans van Dord. En natuurlijk een warm applaus van rond 400 FLORON-medewerkers in de zaal. Ze kreeg deze eervolle erkenning voor haar jarenlange enthousiaste en onvermoeibare inzet voor de Stengelloze sleutelbloem, ‘haar’ geelsterren en, sinds vorig jaar, ook voor het achterhalen van de herkomst van Parnassia, die in verschillende natuurontwikkelingsgebieden in Drenthe is opgedoken. Het herstelplan voor de Stengelloze sleutelbloem, waarvan ze ook in de net verschenen Nieuwsbrief nummer 49 verslag doet, zou zonder

haar waakzame ’toezicht’ op de drie resterende groeiplaatsen en waardevolle reeks jaarlijkse tellingen van aantal planten en bloemen vermoedelijk nooit van de grond gekomen zijn. Dankzij haar goede contacten met de bij het groenbeheer betrokken medewerkers staan er ook komend voorjaar weer bordjes ‘Niet maaien vóór 15 mei’ op verschillende brinken in Hondsrug-dorpen in de gemeente Aa en Hunze en straks vast ook in het Groningse Bellingwedde. Daarnaast heeft ze ook nog tijd en energie over om jaarlijks heel wat hokken te inventariseren! Kortom, deze uitverkiezing is meer dan verdiend en haar van harte gegund. Annie, vast mede namens alle WFD-medewerkers, van harte gefeliciteerd! Kijk voor een impressie van de jubileum FLORON-dag op de geheel vernieuwde website van FLORON,