Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2007

12 mei 2007: De Kleibosch, Roderwolde

We brengen een bezoek aan ‘De Kleibosch’, een waardevol oud bos op potklei in de omgeving van Roden. Dankzij de relatief kalkrijke potklei kent het bos en de omgeving een rijke en bijzondere flora met soorten als Boswederik, Boszegge, Bleke zegge, Heelkruid en Schedegeelster. Vanwege de kleiige ondergrond wordt het dragen van laarzen aanbevolen.

Verzamelen: 10:00 uur, café Het Rode Hert, Hoofdstraat 32 in Roderwolde (050 503 42 38).

26 mei 2007: Hondstong

Inventarisatie van een prachtig beekdalreservaat, de Hondstong, waar het Drentse Landschap sinds begin jaren negentig natuurontwikkeling uitvoert. Met als resultaat onder andere de terugkeer van Dwergvlas.

Verzamelen: 10:00 uur, restaurant ’t Huys van Bunne, Donderseweg 1 in Bunne (050 309 22 75), www.HuysvanBunne.nl.

14 juli 2007: omgeving Westerbork

Inventarisatie van kleinschalige natuurontwikkeling (stapstenen) in de ecologische verbindingszone tussen het Terhorsterzand, Scharreveld en Orvelterzand.

Verzamelen: 10:00 uur, café restaurant Wapen van Westerbork, Hoofdstraat 3 in Westerbork (0593 331 277), www.wapenvanwesterbork.nl.

8 september 2007: natuurontwikkeling Mantingerveld

We bezoeken het Mantingerveld (Plan Goudplevier) waar waardevolle heiderestanten – het Mantingerzand, Hullenzand, Lentscheveen en Martensplek – weer met elkaar zijn verbonden.

Verzamelen: 10:00 uur, restaurant Voscheheugte, Mantingerdijk 8 in Mantinge (0593 552568), www.voscheheugte.nl.

22 september 2007: landelijke straatputteninventarisatie

Niet de kademuren maar de straatputten vormen in Utrecht het belangrijkste biotoop voor varens. Dit blijkt uit onderzoek van Wim Vuik die hiervoor ruim 60.000 straatputten afzonderlijk heeft bekeken. Kansrijke putten blijken te liggen op industrieterreinen, grote parkeerplaatsen bij winkelcentra en in nieuwbouwwijken uit de jaren ’70 en ’80. Steenwoestijnen waar de gemiddelde florist meestal snel aan voorbijloopt. Uit steekproeven blijkt dat ook in andere steden varenrijke straatputten aanwezig zijn. Maar tot nu toe ontbreekt een landelijke beeld. Hierin willen we middels de landelijke straatputteninventarisatie verandering brengen. In heel Nederland vinden op deze dag inventarisaties plaats, die gericht zijn op dit opmerkelijke biotoop. In Drenthe gaan we op deze dag straatputten in Assen bekijken. Overigens zijn lang niet alle putten geschikt. Het is de kunst de juiste put te herkennen. Deze bevat vaak een richel of groef. De aanwezigheid van gidssoorten als Vogelmuur, Muursla (in Drenthe zeldzaam) en Stinkende gouwe betekent, dat de put ook potentieel geschikt is voor varens. Het loont dan de moeite om een groot aantal van dit type put te bekijken. We zijn benieuwd wat we op 22 september aan plantenrijkdom in de straatputten aantreffen. Om een zo groot mogelijk gebied systematisch te kunnen bekijken wordt het een fietsexcursie. Iedereen wordt verzocht zelf voor een fiets te zorgen. Deze kan eventueel worden gehuurd op het
plaatselijke NS-station (0592 310 424). Na de lunch brengen we een bezoek aan een nog nader te selecteren (braakliggend) terrein in de stadsrand.

Verzamelen: 10:00 uur, stationsrestauratie van het NS-station te Assen. Nadere inlichtingen over de excursie bij Edwin Dijkhuis (050 360 01 55).

FLORON-kamp 15 t/m 17 juni 2007 – Drenthe

Voor het eerst in 17 jaar wordt er weer een FLORON-inventarisatiekamp in Drenthe gehouden. Dit zal plaatsvinden van 15 tot en met 17 juni 2007. Het kamp wordt georganiseerd in samenwerking met de Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD). We overnachten op camping ‘Horstmansbos’ te Gasselte. We hebben hier de beschikking over een (min of meer) eigen terrein en een centrale ruimte. Er wordt overnacht in blokhutten, maar je kunt ook je eigen tent opzetten. De locatie grenst aan één van de weinige actieve stuifzandgebieden in Drenthe: het Drouwenerzand. Van hieruit verkennen we de beekdalen van de Drentse Aa en Hunze. De Drentse
Aa is één van de laatste vrijwel gave beekdalen van ons land. Langs de Hunze zijn de afgelopen jaren veel natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Er zal tijdens dit weekend veel aandacht geschonken worden aan water- en moerasvegetaties. Een ideale gelegenheid om ‘die lastige Zeggen’ wat beter te leren kennen. Voor liefhebbers is het ook mogelijk het urbane aspect van Assen te verkennen; hier liggen op dit moment mooie braakliggende terreinen.
De kosten zullen ongeveer 30 euro bedragen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de WFD, Het Drentse landschap, NAM, SBB en Bioclear bv. De kosten zijn inclusief overnachtingen, ontbijt en lunchpakket, twee warme maaltijden en een onbeperkte hoeveelheid koffie en thee, maar exclusief drankjes.

Het weekend begint op vrijdagmiddag om 13:00 uur en eindigt zondag rond 16:00 uur. Het is uiteraard ook mogelijk om alleen een deel van het kamp bij te wonen.
Nadere informatie en opgave bij Edwin Dijkhuis, tel. 050 360 01 55 of e-mail edwin_annekeatwanadoo.nl.