Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2011

Klik hier voor de bijbehorende foto’s.

Nadere inlichtingen over de excursie en voor maken van afspraken over vervoer naar het vertrekpunt: Els Heijman (050 409 28 36) of Edwin Dijkhuis (050 360 01 55).

26 maart: fietsexcursie Schoonebeek

Op deze vroege voorjaarsexcursie doorkruisen we op de fiets de omgeving van Schoonebeek. Net als de afgelopen twee jaren is het doel vast te stellen of de Wilde narcis hier nog steeds in boerentuinen voorkomt. Om een zo groot mogelijk gebied systematisch te kunnen bekijken wordt het een fietsexcursie. Iedereen wordt verzocht zelf voor een fiets te zorgen. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 20 personen. Graag vóór 24 maart opgeven (met telefoonnummer) bij Els Heijman (bij voorkeur per e-mail naar BerElsHeijmanathetnet.nl of 050 409 28 36), zodat we bij erg slecht weer op de vrijdagavond ervóór de excursie nog kunnen annuleren.

Verzamelen: 10:00 uur, Café-restaurant De Buur’n, de Pallert 30C, Schoonebeek (0524 533 044), www.debuurn.nl.

14 mei: Koekangerveld

Op het programma staan meetnethokken in het Koekangerveld en het aangrenzende weidegebied langs de Wold Aa en een zijloop hiervan, het voormalige heidebeekje De Riete.

Verzamelen: 10:00 uur in Eetcafé de Brouwmeester, Stationsweg 1, Koekange (0522-451887), www.debrouwmeester.nl.

11 juni: Hijken

We verkennen meetnethokken in de omgeving van Hijken. Op het programma staan het Oranjekanaal, het Hijkermeer en het beekdal van de Hijkerleek.

Verzamelen: 10:00 uur, Café de Dorpskern, Oranjekanaal ZZ 21, Hijken (0593 522 715).

9 juli: Koloniën van weldadigheid

We brengen een bezoek aan de koloniën van weldadigheid: Frederiksoord en Wilhelminaoord.

Verzamelen: 10:00 uur, Cafetaria Het Luifeltje, Koningin Wilhelminalaan 48 A, Wilhelminaoord (0521 382 428).

6 augustus: Midden Drenthe

We gaan samen met de deelnemers aan de FLORON-inventarisatieweek op excursie in de omgeving van Schoonloo. Op het programma staat een aantal nog niet onderzochte meetnethokken. Na afloop wordt iedereen uitgenodigd om gezellig na te praten onder het genot van een hapje en drankje. Om ervoor te zorgen dat we voor iedereen voldoende versnaperingen in huis halen willen we je verzoeken om je vóór 2 augustus op te geven bij Edwin Dijkhuis, 050 360 01 55 of per e-mail
edwin_annekeatonline.nl.

Verzamelen: 9:30 uur bij de excursieschuur van SBB aan de weg van Schoonloo naar Elp (Ieberen 1).

3 september: Exloërkijl

Tussen Tweede Exloërmond en Valthermond ligt het in de jaren zeventig, rond een zandafgravingsplas, aangelegde bosgebied Exloërkijl. We zijn benieuwd wat we in deze nieuwe ‘gebruiksnatuur’, bestaande uit heide, bos en water, aantreffen.

Verzamelen: 10:00 uur, Horecacentrum Spa, Zuiderdiep 209, Tweede Exloërmond (0599 671 201), www.Horecacentrumspa.nl.

5 t/m 12 augustus 2011: inventarisatiekamp Schoonloo

Een hele week, van vrijdag 5 tot en met vrijdag 12 augustus, planten kijken in hartje Drenthe! Vanuit ons bivak bij Schoonloo zit je zo midden in een van drie grote boswachterijen: die van Schoonloo, Grolloo en Hooghalen. Dit zijn afwisselende bos- en heidegebieden met, naast productiebos, fraaie vennen met onder andere Lavendelheide en Kleine veenbes. Maar minstens even interessant zijn de kleine dorpen, sommige omgeven door voormalige eikenhakhoutbosjes (de strubben, zoals bij Schoonloo) met nog hier en daar Zevenster. De fraai begroeide kanalen en de natuurherstelprojecten van en langs de Elperstroom en het Amerdiep, onder meer gericht op herstel van vochtige heide, hebben eveneens floristisch veel te bieden. En natuurlijk steken we ook de Hondsrug over voor een bezoek aan het zogenaamde LOFAR-gebied in het Hunzedal tussen Buinen en Exloo: uiterst hightech-onderzoek van het diepe heelal, gecombineerd met natuurontwikkeling (www.lofar.nl). Kortom: genoeg mooie gebieden om een hele week mee te vullen!

We verblijven op het SBB-groepskampeerterrein het Uteringskamp bij Schoonloo. Al kamperend zorg je zelf voor de inwendige mens. Het alternatief is logies in een van de vele nabijgelegen accommodaties. Dit dien je echter op tijd zelf te regelen (een overzicht met overnachtingadressen is beschikbaar). In geval van slecht weer kunnen we beschikken over een tent en de nabijgelegen excursieschuur van SBB. Het weekend begint op vrijdagmiddag om 13:00 uur. Je kunt de hele week komen, maar als je dat wat te veel van het goede vindt, kun je ook een dag iets anders gaan doen. Partner en/of (klein)kinderen zijn natuurlijk van harte welkom. Het groepskampeerterrein ligt in een mooie fietsomgeving. Op loopafstand ligt de Iberenplas waar gezwommen kan worden. Mensen die in de buurt wonen, kunnen zich ook overdag aansluiten. We vertrekken elke dag om 9:00 uur.
Nadere informatie en opgave bij Edwin Dijkhuis. Tel. 050 360 01 55 of e-mail edwin_annekeatonline.nl.