Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2012

In 2012 hebben we wat te vieren. Niet alleen bestaat de WFD dan 30 jaar, maar ook ronden we dan het veldwerk voor ons meetnet af. Tijdens onze jaarlijkse vrijwilligersdag staan we uitgebreid stil bij het 30-jarige jubileum van de WFD. Het veldwerk voor ons meetnet willen we, na afloop van de excursie op 7 juli,
feestelijk afsluiten met een flora-borrel. Iedereen die aan het meetnet meegewerkt heeft is daarvoor van harte uitgenodigd!
Nadere inlichtingen over de excursie en voor maken van afspraken over vervoer naar het vertrekpunt: Els Heijman (050 409 28 36) of Edwin Dijkhuis (050 360 01 55).

12 mei: Kolderveense Bovenboer

Op het programma staan meetnethokken in het veenweidegebied rondom de wegdorpen Nijeveen en Kolderveense Bovenboer. Hoewel er door de ruilverkaveling, ondertussen alweer ruim veertig jaar geleden, floristisch veel verloren is gegaan, is het gebied nog steeds verrassend rijk aan zeggen.

Verzamelen: 10:00 uur, Café Het Schippertje, Dorpsstraat 10-C in Nijeveen (0522 492 190), www.hetschippertje.nl.

9 juni: omgeving Wapse

We brengen een bezoek aan de buurtschappen Veldhuizen, Ten Have en Wittelte, een esdorpenlandschap grenzend aan de Vledder- en Wapserveensche Aa.

Verzamelen: 10:00 uur, Café Eetkamer Zaal Brinkzicht, Hoofdstraat 43 in Diever (0521 593 693).

7 juli: feestelijke afsluiting meetnet – Omgeving Dwingeloo

Feestelijke afsluiting van het veldwerk voor ons meetnet. Op het programma staan een zestal nog niet onderzochte meetnethokken in de omgeving van Dwingeloo. Na afloop (circa 15:00 uur) wordt iedereen uitgenodigd om gezellig na te praten onder het genot van een hapje en drankje.

Verzamelen: 10:00 uur bij het oude kantoor van Staatsbosbeheer (nu tevens infoschuur), Achter ’t Zand 1 in Lhee.

4 augustus: omgeving Ruinen

We verkennen meetnethokken in de omgeving van Ruinen. Op het programma staan onder andere Ruinen, het buurtschap Armweide en de Leysloot, een zijtak van de Oude Vaart.

Verzamelen: 10:00 uur, Eetcafé De Dorpsherberg, Westerstraat 60 in Ruinen (06 46 42 77 84), www.eetcafedorpsherberg.nl.

1 september: Nieuw-Weerdinge

We zijn benieuwd wat we op deze afsluitende najaarsexcursie aantreffen in de omgeving van Nieuw-Weerdinge, ten noordoosten van Emmen. De afgelopen jaren bleken de onderzochte veenkoloniale dorpen in deze omgeving verrassend soortenrijk, waarbij vooral de schrale taluds van de veenwijken en soortenrijke watervegetaties met onder andere Stomp fonteinkruid en Kransvederkruid de moeite waard zijn.

Verzamelen: 10:00 uur, Hotel Valthe, Hoofdstraat 98 in Valthe (0591 512 495).