Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2015

Klik hier voor de bijbehorende foto’s.

Nadere inlichtingen over de excursies en voor maken van afspraken over vervoer naar het vertrekpunt: Els Heijman (06 10 41 81 15/050 409 28 36) of Ben Hoentjen (06 40 36 36 82/050 406 19 90).

25 april: Terheijl (omgeving Roden)

We bezoeken het gebied rond Nieuw-Roden, Oostindië en Terheijl. Hier bestaat de bodem uit oppervlakkig liggende kalkhoudende potklei. Een kleinschalig landschap met houtwallen en sleedoornstruwelen. In de natte potkleibossen gaan we op zoek naar IJle zegge, Boszegge en Bleke zegge, Groot heksenkruid, Muskuskruid en Bosereprijs.

Verzamelen: 10.00 uur, kwekerij ‘de Baggelhof’ (bij Lubbert Dijk), Baggelveld 2, Nietap/Terheijl, tel. 06 1151 8397 (zie kaartje op www.baggelhof.nl).

30 mei: Nuilerveld (Het Drentse Landschap)

Het Nuilerveld ligt tussen de A28 en de spoorlijn Hoogeveen-Assen ter hoogte van het dorp Pesse. Een eeuw geleden maakte het veld deel uit van een groot heidegebied dat zich van de Kraloër heide tot de Boerenveensche Plassen uitstrekte.
Het ruim zestig hectare grote Nuilerveld is een heide-stuifzandgebied, waar onder andere Grondster, Dwergviltkruid en Moeraswolfsklauw voorkomen.

Verzamelen: 10.00 uur, Restaurant ’t Trefpunt, Dorpsstraat 49, 7933 PB Pesse‎, tel. 0528 241 213.

4 juli: Reijntjesveld, omgeving Orvelte (Staatsbosbeheer)

Onder het SBB-natuurgebied Orvelte vallen de gebieden Orvelterbosjes, Reijntjesbos en Reijntjesveld. Een kleinschalig houtwallenlandschap met bosjes, akkers en voedselarme graslanden, die al honderden jaren vrijwel onveranderd zijn gebleven.

Verzamelen: 10.00 uur, Restaurant de Ar, Hoofdstraat 42, 9431 AE Westerbork, tel. 0593 331 533, www.de-ar.nl.

8 augustus: Het Terhorsterzand

Het Terhorsterzand is circa 181 ha groot en ligt ten zuiden van Beilen. Het is een stuifzandgebied dat gedeeltelijk is ‘vastgelegd’, doordat er in 1900 dennen zijn aangeplant. Het Terhorsterzand is een klein, maar gevarieerd terrein met uitgestoven laagten, veenputrestanten, droge en vochtige heide met een ven en jeneverbesstruwelen. In het gevarieerde gebied komen diverse planten voor, waaronder Lavendelhei, Beenbreek en Borstelgras. Door de grote variatie is het terrein van grote natuurwetenschappelijke betekenis.

Verzamelen: 10.00 uur, Dinercafé De Cerck, Brinkstraat 51, 9411 KL Beilen, tel. 0593 523 288.

12 september: ZO-Drenthe

De uitvalsbasis is Zandpol. Tijdens deze excursie willen we in elk geval het noordelijk deel van het Dalerveensche veen bezoeken en wat hokken ten zuiden van het dorp Zandpol, o.a. Westindische veen. En wellicht nog een uitstapje naar het Westersche bos.

Verzamelen: 10.00 uur, Dorpshuis ’t Trefpunt, Zandpolstraat 7, Zandpol, tel. 06-10407205.

FLORON Groningen – excursies 2015

Willem Stouthamer

31 mei: BAKKEROM (Groningen)

Petgatencomplex, een botanisch juweeltje. Afgesloten voor publiek.
Verzamelen: 9.30 uur op de carpoolplaats onder het viaduct van de A7 afslag 33 Niebert/Boerakker.

23 augustus: WOUDBLOEM (Groningen)

Op de grens van veen en klei ligt tussen Kolham en het Schildmeer het grootschalige nieuwe natuurgebied Midden-Groningen. Genoeg redenen om te gaan inventariseren.
Verzamelen: 9.30 uur bij de brug over de Scharmer Ae in Woudbloem 245.10×582.25.