Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2020

Klik hier voor de bijbehorende foto’s.

25 april: omgeving Westerbork

We bezoeken km-hokken in de omgeving van Westerbork waar relatief weinig actuele gegevens van bekend zijn. We zijn benieuwd wat we aan voorjaarsflora aantreffen.
Verzamelen: 10.00 uur, Restaurant de Ar, Hoofdstraat 42, 9431 AE Westerbork, tel. 0593 331533, www.de-ar.nl. Deze excursie is geannuleerd.

30 mei: omgeving Havelte

Terwijl floristische hotspots als de Havelterberg, de Kleine en Grote startbaan en het Holtingerzand, terecht, regelmatig bezoek van floristen krijgen, zijn er in de omgeving van Havelte nog diverse gebieden waar na 2000 nog maar weinig nieuwe gegevens verzameld zijn.
Verzamelen: 10.00 uur, Café Restaurant ’t Knooppunt, Dorpsstraat 21, 7971 CN Havelte, tel. 0521-341226. Deze excursie is uitgesteld en heeft op 6 juni plaatsgevonden.

4 juli: omgeving Exloo

Ook in de omgeving van Exloo liggen nog genoeg km-hokken die wel weer eens een bezoek waard zijn. Ook natuurgebieden als het Molenveld en de Zoersche Landen komen voor een bezoek in aanmerking (als het waterpeil en de hoogte van de vegetatie aldaar het toelaten).
Aanmelden vóór 1 juli met vermelding van telefoonnummer via

5 september: Roden, stadsflora

Traditiegetrouw afsluiting van het veldseizoen met een ‘stadsexcursie’, gericht op de flora van het stedelijk gebied, waar zich voortdurend nieuwe soorten vestigen, mede onder invloed van de klimaatverandering. Van beginnend tot volleerd florist: iedereen is welkom!
Aanmelden vóór 2 september met vermelding van telefoonnummer via

19 september: grensgebied met Duitsland in ZO-Drenthe

In de uiterste ZO-hoek van Drenthe liggen uitgestrekte gebieden waar nauwelijks floristen komen en die dus interessante verrassingen kunnen opleveren.
Aanmelden vóór 16 september met vermelding van telefoonnummer via