Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2021

Klik hier voor de bijbehorende foto’s.

Zoals ieder jaar hebben we ook voor 2021 geprobeerd de excursies te spreiden over de provincie. Net als de laatste jaren gebruikelijk sturen we gedurende het seizoen ook weer enkele WFD-updates met de aankondiging van de eerstkomende excursies. En alles afhankelijk van de dan geldende Corona-maatregelen.

22 mei: Noord-Drenthe, omgeving Huis ter Heide, 9:30 -15:00

In de omgeving van Huis ter Heide zijn nog diverse gebieden waar na 2000 nog maar weinig nieuwe gegevens van verzameld zijn.

We volgende de richtlijnen van het RIVM en het FLORON landelijk bureau. We bezoeken 5 of 6 km-hokken in de omgeving van Huis ter Heide. We gaan op pad met maximaal 3 personen per groep, inclusief groepsleider. Tijdens de excursie letten we op de verplichte 1,5 m afstand.
Opgave vereist: ben je van plan te komen, geef je dan op via de mail naar  .

We kunnen waarschijnlijk maar met een beperkt aantal deelnemers het veld in. Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 19 mei. Na aanmelding ontvang je een bevestiging van deelname en aanvullende informatie over exacte startplek. Van beginnend tot ervaren florist: iedereen is welkom.

3 juli: Zuidwest-Drenthe, omgeving Wilhelminaoord

Ook in de omgeving van Wilhelminaoord liggen nog genoeg km-hokken die wel weer eens een bezoek waard zijn.

14 aug: urbaan gebied, Smilde en Bovensmilde

Traditiegetrouw plannen we ook eenmaal een inventarisatie-excursie gericht op de flora van het stedelijk gebied, waar zich voortdurend nieuwe soorten vestigen, mede onder invloed van de klimaatverandering.

18 september: Stadsexcursie Groningen

Een gedeelte van het ‘Rondje Diepenring’ zoals beschreven in ‘Stadsflora van de Lage Landen’ met uitstapjes naar de binnenstad voor bijzondere soorten, zoals: Gele helmbloem, Ruig klokje en Hoge fijnstraal. 

Voor meer info en opgave klik hier.

10-12 september: Floron-kamp

Vanwege Covid-beperkingen en het feit dat het maximum aantal deelnemers is bereikt, is de opgave voor dagexcursies gesloten.