Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2022

Zevenster (Trientalis europaea). De foto’s zijn van Willem Braam.

Zoals ieder jaar hebben we ook voor 2022 geprobeerd de excursies te spreiden over de provincie.

Nog niet alle startplaatsen zijn exact bekend of besproken. Het geactualiseerde excursieprogramma is zeker op de WFD-dag van 26 februari 2022 beschikbaar en altijd te vinden op deze website. Gedurende het seizoen sturen we ook weer enkele WFD-updates met de aankondiging van de eerstkomende excursies. En alles is afhankelijk van de dan geldende Corona-maatregelen.

Van tevoren aanmelden is verplicht (inclusief vermelden van telefoonnummer) via

Alle excursies beginnen om 10 uur. Van beginnend tot volleerd florist: Iedereen is welkom.
Check altijd deze website voor de laatste informatie over het excursieprogramma.

Klik hier voor de bijbehorende foto’s.

23 april: Midden-Drenthe, vertrek vanaf De Klipper, Hoofdstraat 24, Zwiggelte

Dit voorjaar gaan we met gerichte zoekacties kijken of we Zevenster terug kunnen vinden aan de hand van oude én recentere waarnemingen. Voor bloeiende Zevenster komt deze excursie nog wat te vroeg, maar in de te bezoeken km-hokken in het Heuvingerzand en de Boswachterijen Schoonloo en Hooghalen moeten we zeker naar de soort uitkijken. Daarnaast bezoeken we enkele km-hokken in de omgeving van Westerbork.

21 mei: Noord-Drenthe, Rolde

Verzamelen parkeerplaats Grand café Hofsteenge, Hoofdstraat 23, 9451 BA Rolde (0592 241 217).

In de omgeving van Rolde zijn nog diverse gebieden waar na 2000 nog maar weinig nieuwe gegevens van verzameld zijn. En uiteraard gaan we ook weer op zoek naar de Zevenster in deze contreien.

De tweede helft van mei is dé toptijd van bloei van de Zevenster en deze excursie zal dan ook helemaal in het teken staan van het hopelijk terugvinden van deze aansprekende soort van oude eikenstrubben langs essen en oude bossen. Rolde is een goede uitvalsbasis om naar alle kanten op zoek te gaan naar de Zevenster, die, als de soort er nog staat, nu goed te vinden moet zijn.

2 juli: Zuidwest-Drenthe, Ruinen

Ook in de omgeving van Ruinen liggen nog genoeg km-hokken die wel weer eens een bezoek waard zijn.

13 aug: Zuidoost-Drenthe,  Sleen

Start: Lunchroom ’t Veurhuus, Bannerschultestr 7 in Sleen, direct  naast Albert Heijn.

We bezoeken enkele km-hokken in de omgeving van Sleen, waar relatief weinig actuele gegevens van bekend zijn. Dit geeft altijd kans op floristische verrassingen.

17 sep: urbaan gebied, Hoogeveen

Start: De Koffiepot, Hoofdstraat 81-1, 7902 EC Hoogeveen.

Traditiegetrouw de afsluiting van het veldseizoen met een ‘stadsexcursie’ gericht op de flora van het stedelijk gebied, waar zich voortdurend nieuwe soorten vestigen, mede onder invloed van de klimaatverandering.