Foto-oproep voor jubileumboek

Foto-oproep voor jubileumboek

Heb jij mooie foto’s van planten en wil je de WFD meehelpen een kleurrijk boek uit te brengen?
Volgend jaar bestaat de WFD 40 jaar en we hebben het plan opgevat dit jubileum te vieren met het uitbrengen van een boek. Het wordt een speciaal vervolg op de Atlas van de Drentse flora uit 1999.

Het boek zal bestaan uit 3 onderdelen:

  1. de resultaten van ons project Florameetnet Drenthe 2001-2013, waarin de gegevens van ruim 500 km-hokken worden vergeleken met die van dezelfde hokken volgens de atlas om te kijken wat er is veranderd;
  2. de resultaten van de Drentse soortbeschermings- en herstelprojecten die na het verschijnen van de atlas zijn uitgevoerd (en deels nog lopen), zoals bijvoorbeeld voor de Stengelloze sleutelbloem, de Zwartblauwe rapunzel en de Wilde narcis;
  3. de sinds de atlas in Drenthe nieuw gevonden soorten.

Bijgaand een overzichtslijst van soorten waar we graag Drentse foto’s van willen hebben en van het bijbehorende landschap of biotoop.

De foto moet aan de volgende criteria voldoen:

  • de plant staat genoemd op de overzichtslijst Fotowensen;
  • een close-up van de plant en/of de plant in zijn natuurlijke omgeving (in Drenthe), maximaal 5 foto’s per soort (vervolgnummer geven, minimale grootte 2 MB);
  • naamgeving bestandsnaam: plantnaam (wetenschappelijk), datum (jjmmdd), gebied, initialen fotograaf. Voorbeeld: GageaLutea210407AnlooEH;
  • foto’s uitsluitend via Wetransfer versturen naar ;
  • verzoek om de foto’s per eco-groep op te sturen;
  • aanvullend op de overzichtslijst zouden we graag een aantal typerende overzichtsfoto’s willen ontvangen van de verschillende Drentse biotopen, zie daarvoor het bestand Fotowensen inleidende foto’s bij ecologische groepen.

Aantal pixels en bestandsgrootte is vrij te bepalen. De foto moet scherp zijn; tegenwoordig lukt dat ook heel goed met een mobiele telefoon. Ook foto’s van eerdere seizoenen komen in aanmerking, een mooi moment om eens in je fotoarchief te duiken!
Je kunt tot 31 oktober 2021 foto’s insturen.

Gezien het beperkte budget kunnen we alleen inzendingen aannemen van foto’s die gratis en vrij van rechten beschikbaar worden gesteld.
De foto’s worden voorgeselecteerd door enkele WFD-bestuursleden en/of redactieleden. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de vormgever, daar hebben wij geen invloed op. Uiteraard wordt bij een in het boek opgenomen foto de naam van de fotograaf vermeld in een lijst ‘Verantwoording van foto’s’.