Werkgroep Florakartering Drenthe

Foto’s van excursies in 2013

Klik hier voor de details van de excursies.

1 juni: Mandelanden, bovenloop van het Voorste diep bij Borger