Werkgroep Florakartering Drenthe

Foto’s van excursies in 2017

Klik hier voor details van de excursies in 2017.

25 maart: Wilde narcis in Drentse Aa-gebied

Foto’s: Els Heijman

13 mei: Bonnerklap/Torenveen (Het Drentse Landschap)

Foto’s: Ben Hoentjen

10 juni: Takkenhoogte, Wildenberg, Rabbinge (Het Drentse Landschap)

Foto’s: Ben Hoentjen

8 juli: De Onlanden (Natuurmonumenten)

Foto’s: Ben Hoentjen

12 augustus: Katteveen/Saksveld, nabij Boswachterij Odoorn (Staasbosbeheer)

Foto’s: Ben Hoentjen

16 september: Assen-O, stadsflora

Foto’s: Ben Hoentjen