Herbariummateriaal gevraagd van Parnassia palustris

Herbariummateriaal gevraagd van Parnassia palustris

Foto nieuwsblok: Hans Dekker

Foto: Hans Dekker

De afgelopen jaren is Parnassia opgedoken in natuurontwikkelingsterreinen bij Gasteren, Rolde, en ook in het Hunzedal bij Gieten en langs het Oude diep bij Hoogeveen. Dit is opvallend omdat Parnassia in Drenthe als uitgestorven te boek stond.
De laatste meldingen dateren van meer dan 30 jaar terug (tot 1969 op het Eexterveld, tot 1972 bij Ansen, tot 1974 bij Langelo in het dal van het Oostervoortsche Diep en tot 1984 in de Reitma bij Elp). Omdat verwacht wordt dat Parnassia kortlevende zaden heeft, zijn de Werkgroep Florakartering Drenthe, Staatsbosbeheer Oudemolen en het IBED (Universiteit van Amsterdam) een klein onderzoek gestart naar de herkomst van de nieuw ontdekte Drentse Parnassiapopulaties.
Hiervoor maken we gebruik van DNA. Uit een in 1968 uitgevoerd onderzoek is namelijk gebleken, dat Parnassiapopulaties aan de kust overwegend diploïd (twee sets chromosomen) zijn en de binnenlandse schraallandpopulaties tetraploïd (vier sets chromosomen).

Het DNA-onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. Uit de eerste resultaten blijkt dat de recente Drentse populatie qua DNA identiek is aan populaties uit Noord-Kennemerland en het Lauwersmeer, namelijk diploïd. De ter vergelijking  meegenomen nog bestaande oorspronkelijke binnenlandse schraalgraslandpopulaties in Overijssel en Gelderland bleken inderdaad tetraploïd. Kanttekening daarbij is wel, dat in 1968 geen Drentse Parnassia-populaties zijn onderzocht, zodat niet 100% zeker is dat de oorspronkelijke populaties in Drenthe ook tetraploïd waren. 
Om het verhaal helemaal sluitend te kunnen maken zijn we daarom op zoek naar herbariummateriaal van Parnassia dat verzameld is in Drenthe. Wie heeft nog dergelijk herbariummateriaal of kent anderen die dit bezitten? Wie wil materiaal beschikbaar stellen voor dit onderzoek? Ook als je beschikt over planten in de tuin, die afkomstig zijn van een Drentse bron, zijn we geïnteresseerd.

Alle informatie is welkom, je kunt contact opnemen met Annie Vos (arvossmitatplanet.nl Marne 29, 9642 JZ Veendam (0598 618 009).