Leuke vondsten in veenkoloniaal gebied tijdens de excursie van 1 juli 2023

Leuke vondsten in veenkoloniaal gebied tijdens de excursie van 1 juli 2023

In het door Carleen, Annie, Willie en Cees geïnventariseerde hok zijn leuke vondsten gedaan zoals Kransmuur en Bleke hoornbloem langs een putdeksel bij de ingang van het dorpshuis.

Veenpluis en Veldrus werd aangetroffen in een sloot midden in het dorp (km-hok 258-547).

Frank, Maayke en Ben waren in Buinerveen (255-550) met als leukste vondsten Heggenwikke en Gevleugeld hertshooi.

Edwin ging naar Valthermond. Met een totaal van 261 gevonden soorten was dat veel meer dan verwacht.

De leukste/opvallendste waarnemingen

De leukste: Bosgierstgras op het talud van een afwateringslootje tussen de twee bewoningsassen, hier ook Wijfjesvaren. Bosgierstgras is in de veenkoloniën zeer zeldzaam. In deze overigens vrij ruige zone waren verder de grote bestanden met Dijkviltbraam en Peterseliebraam opvallend massaal aanwezig. Langs deze sloot ook verwilderende Hangende zegge.

Ook leuk: Rode ganzenvoet, Goudzuring, Eenjarige hardbloem, Hop, Zandteunisbloem en Baardgras. Harig vingergras begint (ook in Drenthe) een algemenere verschijning te worden.

Niet leuk: de gehele berm langs het kanaal was ingezaaid met een Carnavalsmengsel (zie lijst). De berm is droog en schraal dus afwachten of ze het hier lang volhouden.

Het kanaal was als toetje bewaard. Zoals voorspeld veel verwilderende vijverplanten: Waterwaaier (massaal), Moerashyacint (veel!), Watercrassula (beetje), Grote boterbloem (veel!) en Waterdrieblad. Verder veel Moeraswederik in de oever en heel veel eekhoorngras op het talud.

Pauze met ‘veenomenaal’ uitzicht (foto: Joop Verburg)