Bijzondere vondsten in 2010

Latijnse naamNederlandse naamKm hokPlaatsGevonden doorMaand / Opmerkingen
Anagallis arvensis subsp. arvensisRood guichelheil224-520ZuidwoldeJoop VerburgAugustus
Rood guichelheil is in Drenthe zeer zeldzaam. In de atlasperiode opgegeven van 5 km-hokken. Dit is de 2e melding na 2000. In de moestuin van Joop staat ook de blauwe vorm van Rood guichelheil. Ook komt hier nog steeds Gekield druifkruid (Chenepodium schraderianum) voor (zie ook eerdere melding uit 2007)
Aruncus dioicusGeitenbaard235/566VriesWillem BraamAugustus
In het verlengde van de Sportlaan in Vries groeit op de slootrand van een zandweg 1 pol Geitenbaard. De plant heeft goed gebloeid en zet zaad!
Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoidesStijve moerasweegbree236/559Havenkanaal ter hoogte van LoonBert OvingAugustus
Enkele bloeiende exemplaren in ondiep slootje. Op deze locatie is Stijve moerasweegbree ook in 1992 gevonden. Stijve moerasweegbree is in Drenthe zeer sterk achteruitgegaan. Behalve bij Loon is het thans alleen nog bekend van het Zuidlaardermeer waar het in 2007 is ondekt in het natuurontwikkelingsgebeid Zuidoevers.
Centaurium pulchellumFraai duizendguldenkruid212-533Grote startbaan, HavelteWFD excursieJuli
Fraai duizendguldenkruid is in Drenthe zeldzaam. Bestendig komt het alleen voor rondom Havelte. De groeiplaats op de Grote startbaan sluit naadloos aan bij andere meldingen uit deze omgeving (km-hokken 210-534, 211-533, 211-535, 211-536, 212-535 en 213-536)
Cochlearia officinalisEcht lepelblad231-574
232-574
EeldermadenBert LanjouwJuni
Echt lepelblad is in Drenthe zeer zeldzaam en beperkt zich tot het noorden. De huidige vindplaatsen zijn gedaan in een gebied dat vroeger incidenteel met zeewater in aanrijking is geweest. Uit deze omgeving is het reeds lang bekend. Voor het laatst gemeld in 2005 (km-hok 232-574). Oudere meldingen uit deze omgeving betreffen de km-hokken 230-575, 231-573 en 234-569.
Conyza sumatrensisHoge fijnstraal209-522
210-522
MeppelPeter VenemaSeptember
Op een braakliggend terrein bij station Meppel stonden enkele tientallen planten Hoge fijnstraal. Het betreft de 2e en 3e melding in Drenthe. Hoge fijnstraal, die al ruim 10 jaar wordt waargenomen in Nederland, breidt zich sterk uit in het Zuiden en Westen van Nederland. In het noorden is het echter nog een zeldzaamheid.
Crassula helmsiiWatercrassula225-535Dwingeloosche heideVan der Goes en GrootAugustus
Via Maarten Perdeck kregen we deze melding door. Watercrassula is een invasieve exoot die ook in Drenthe steeds vaker wordt gemeld. Niet alleen binnen de bebouwde kom (zoals in 2009 langs vijvers in Annen en in 2008 van het Middelveen bij Zuidwolde) maar ook ver daarbuiten. In 2009 door Alida Taylor Parkins gemeld van het Molenveen bij Norg dat in gebruik is als ijsbaan. De groeiplaats op de Dwingeloosche heide, ontdekt in 2009, betreft afgegraven landbouwgrond. Het komt hier nu over 2000 m2 voor, samen met Grondster, Waterpostelein en Veelstengelige Waterbies. Watercrassula is bestreden door de gehele groeiplaats bij elkaar te schuiven en met plasticfolie af te dekken, zie foto. Ook in het Middelveen bij Zuidwolde heeft Waterceassula zich het afglopen jaar sterk uitgebreid, zie de foto´s van Joop Verburg.
Cyperus longusRood cypergras236-559Havenkanaal ter hoogte van LoonBert OvingSeptember
Het betreft de 2e melding voor Drenthe. Langs het Havenkanaal staan langs beide zijden van het kanaal enkele pollen. In 2009 voor het eerst door Bert gevonden in Barger Erfscheidenveen (km hok 254-527)
Datura StramoniumDoornappel243-560 en 244-560Eext -TorenwegAli KlinkhamerSeptember
Doornappel, een warmteminnende soort, is in Drenthe zeldzaam en komt vooral voor in de omgeving van stedelijke kernen en dorpen. Meestal gaat het dan om enkele exemplaren. De vondst van vele honderden fraaie planten in een aardappelakker langs de Torenlaan bij Eext is spectaculair. Wie biedt meer?
Echinochloa muricataStekelige hanenpoot224-550HijkersmildeEdwin DijkhuisOktober
Dit is de 2e melding van Stekelige hanenpoot in Drenthe. Enkele tientallen planten aan de voet van een zanddepot. Hier samen met Rosse vossenstaart (eveneens zeer zeldzaam in Drenthe).
Equisetum sylvaticumBospaardenstaart216-523Koekanger AaWFD excursieMei
Bospaardenstaart is in Drenthe zeer zeldzaam. Niet eerder gevonden in Zuidwestelijke deel van onze provincie
Erigeron acerScherpe fijnstraal236-652TaarloLubbert DijkJuli
Scherpe fijnstraal is in Drenthe zeldzaam. Dit is de 10e melding na het verschijnen van de atlas. Niet eerder gemeld uit dit km-hok.
Fallopa x bohemicaDe hybride van Japanse x Sachalinse duizendknoop210-544
212-547
226-563
Doldersum
Zorgvlied
Norgerholt
Edwin Dijkhuis
Edwin Dijkhuis
PWG IVN Roden
Juli
De verspreiding van deze kruising is onvoldoende bekend. Lijkt ook in Drenthe algemeen. Kan gemakkelijk verward worden met een van beide ouders. Zie tabel voor overzicht determinatiekenmerken). De kenmerken van de beharing op het blad zijn met een loep goed te beoordelen.
Genista tinctoriaVerfbrem225-424Ten ArloJoop VerburgJuli
De laatste melding van Verfbrem uit Drenthe stamt uit 1962 (Taarlo). Vroeger is het ook gevonden rondom Havelte en in de omgeving van Eelde Paterswolde. Uit de Atlas van de Nederlandse Flora kan worden opgemaakt dat het voor 1950 in het noordelijk deel van Drenthe een vrij algemene plant moet zijn geweest. Op de nieuw ontdekte groeiplaats in een schrale berm staat 1 plant met vijf bloeistengels.
Gymnocarpium dryopterisGebogen driehoeksvaren212-546ZorgvliedEdwin DijkhuisMei
Kleine groeiplaats (< 1 m2) op talud van een sloot. Gebogen driehoeksvaren is zeldzaam in Drenthe en voor zover bekend niet eerder gevonden in het Drents Friese Wold.
Hieracium maculatumBochtig havikskruid239-525Zwindersche veldHarm TjepkemaMei
Bochtig havikskruid wordt inmiddels niet meer als zelfstandige soort erkend en is ondergebracht bij Dicht havikskruid. De planten zijn echter goed herkendbaar aan de donkerrood gevlekte bladeren (naast andere kenmerken als losse bloeiwijze etc.) Deze vorm is in Drenthe zeer zeldzaam en tijdens de atlasperiode met name gevonden in het zuidoostelijke deel van Drenthe.
Hordeum jubatumKwispelgerst233-521Nieuw MoscouPlantenwerkgroep ZuidwoldeAugustus
Enkele planten in het trace van een nieuwe gasleiding. Het betreft de 3e melding van dit adventieve gras, dat ook wel in droogboeketten wordt verwerkt.
Impatiens capensisOranje springzaad236-559236-562,
236-561 en 236-560
236-558
237-558
239-568
Havenkanaal ter hoogte van Loon


Noord-Willemskanaal

Deurzerdiep – Loon

Zuidlaren
Bert OvingWillem Braam


Bert Oving

Bert Oving
Augustus
Het betreft de zevende melding van Oranje springzaad voor Drenthe. Het gaat om enkele planten in de oeverzone van het kanaal. De groeiplaats sluit aan bij de voorgaande meldingen die alle gedaan zijn langs het Noord-Willemskanaal, het havenkanaal staat in rechtsreekse verbinding met het Noord-Willemskanaal.

September
Opnieuw drie meldingen van Oranje springzaad langs het Noord-Willemskanaal. Met deze meldingen is er sprake van een aaneengesloten lint van groeiplaatsen in 8 km-hokken tussen Loon en Vries. Daarnaast is het bekend van 2 km-hokken bij Glimmen. Het kan bijna niet anders of deze fraaie plant komt ook elders langs het Noord-Willemkanaal voor. Wie maakt het verspreidingskaartje compleet?


Opnieuw 2 meldingen uit de omgeving in Assen. Ditmaal in het Deurzerdiep bij Loon dat via het Havenkaal ook in verbinding staat met het Noord-Willemskanaal.


Juli
Een afwijkende groeiplaats (niet langs het N-W kanaal). De planten groeien langs een sloot nabij het Wilde Veen (beekdal Westerdiep)
Juncus ?215-524Koekanger AaWFD excursieMei
Tijdens de WFD excursie van 8 mei is een onbekende Juncus gevonden. De bijgevoegde foro’ s geven een beeld van de plant en groeiplaats. Het gaat om ongeveer 40 cm hoge planten die een zode vormen. De planten, die opvallend draadachtig zijn en enigsinds overhangen, staan met de voeten in het water (oever). De holle bladeren (zonder merg) hebben geen tussenschotten. Het is geen Draadrus. Mogelijk betreft het een hybride. We staan open voor suggesties!
Juncus ensifoliusZwaardrus224-521ZuidwoldeJoop VerburgAugustus
Zwaardrus is verschenen in een natuurontwikklelingsgebied aan de westkant van Zuidwolde. Dit gebied is in het voorjaar van 2009 ingericht. Zwaardrus staat met 5 pollen op een gedeelte van het terrein dat het afgeopen najaar en winter meestal onder water heeft gestaan. Bij sterke neerslag loopt het snel vol maar door de zandbodem verdwijnt het water er ook weer vlug. Het betreft de 3e melding voor Drenthe
Lagarosiphon majorVerspreidbladige waterpest536-263Emmer-ErfscheidenveenWFD excursieSeptember
Gevonden tijdens WD excursie in Kanaal A. Verspreidbladige waterpest (staat niet in de Flora) komt hier al langer voor. Wij waren benieuwd of wij Lagarosiphon konden terugvinden. En dat was geen probleem. Het staat er, ook na de strenge winter van het afgelopen jaar, nog steeds. Aan exoten verder geen gebrek: Ook Myriophyllum aquaticum (Parelvederkruid), Hydrocotyle ranunculoides (Grote waternavel) en Ludwigia grandiflora (Waterteunisbloem) waren aanwezig. Recent is een boekje verschenen met meer informatie over invasieve waterplanten. Handig zijn de tabellen met soortskenmerken op grond waarvan onder ander de waterpest en vederkruid -look a likes – kunnen worden onderscheiden.
Leersia oryzoidesRijstgras232-573
210-522


214-525
dijksloot Eelderdiep
Meppel


Ruinerwold – Wold Aa
Bert Lanjouw
Peter Venema


Ben Hoentjen
Juni
Rijstgras is in Drenthe zeer zeldzaam. Het betreft de tweede melding van Rijstgras na 2000. De vondst is gedaan tijdens de provinciale vegetatiekartering in de Eelder en Peizermaden. Rijstgras groeide langs een dijksloot, parallel aan het Eelderdiep. In 2005 gevonden door Peter Venema langs een waterschapsleiding bij Meppel.

Augustus
Opnieuw een melding van Rijstgras in de omgeving van Meppel waar het in een ver verleden (1859/1917) ook is gevonden. Tot 2005, toen Peter Venema het in deze omgeving terugvond langs een waterschapsleiding in km/hok 211/524. Op de nieuwe ontdekte groeiplaats komt het voor in slootjes en langs een waterschapsleiding. Het gaat om meer dan 500 exemplaren, verdeeld over 6 verschillende ha-hokken binnen km-hok 210-522.

September
Dit hok hebben we afgelopen voorjaar met de WFD verkend. Een najaarsronde leverde onder andere Rijstgras op. Het is blijkbaar een goed Rijstgrasjaar!
Limosella aquaticaSlijkgroen243-570ZuidlaardermeerPKN excursieAugustus
Bij een bezoek aan het natuurontwikkelingsgebied Zuidoevers aan de zuidoostkant van het Zuidlaardermeer is Slijkgroen aangetroffen. Van Slijkgroen, een soort van vooral de grote rivieren, zijn ook oude meldingen uit Drenthe bekend. Zo is het onder andere gevonden langs de Overijsselse vecht bij Coevorden en ‘op natte plekken in de heide bij Zuidlaren’. Mogelijk gaat het om de omgeving van de huidige vindplaats. Tot voor 100 jaar geleden stond dit gebied, dat grensde aan het Zuidlaardermeer, nog als heide op de kaart. De aanwezigheid van o.a. Struikheide en Stekelbrem, die verschenen zijn na de herinrichting in 2006, bevestigen dat het gebeid vroeger heide is geweest. Slijkgroen is enkele jaren geleden al gemeld van de Groningse kant van het meer, maar is nu dus ook weer in Drenthe opgedoken. Ook de in 2007 in dit gebied ontdekte Stijve moerasweegbree en Ongelijkbladig fonteinkruid staan er nog steeds.
Ludwigia grandifloraWaterteunisbloem236-534Omgeving MantingeWillem StrijkerAugustus
2e melding van deze invasieve exoot voor Drenthe. De planten staan in een plasje op leem.
Luzula sylvaticaGrote veldbies226-570
MantingeKinholtsbos bij Hoogeveen
WFD excursieJoop Verburg
Juni
Tijdens WFD excursie is Grote veldbies (circa 5 m2) teruggevonden in het Noordlagerbos bij Mantinge. Het betreft mogelijk de enige resterende oorspronkelijke groeiplaats in Drenthe. Begeleidende soorten: Adelaarsvaren, Braam, Witte klaverzuring en Rankende helmbloem

Augustus
Nieuwe melding van Grote veldbies. De groeiplaats oogt natuurlijk. Het Kinholtsbos en het naastgelegen Grittenbos ten Noorden van Hoogeveen zijn een restant van een oud beekdalbos dat 106 jaar geleden bij een enorme storm grotendeels is platgeslagen.
Myosotis ramosissimaRuw vergeet-mij-nietje210-522MeppelPeter VenemaMei
Een vijfigtal planten Ruw vergeet-mij-nietje in een wegberm/talud
Oreopteris limbospermaStippelvaren244-545Boswachterij SchoonlooEdwin DijkhuisAugustus
Opnieuw een nieuwe groeiplaats van Stippelvaren. Het betreft de 21e melding sinds 2000. Het gaat om 1 plant in een vochtige berm langs een halfverharde weg. Op het bijgevoegde kaartje staan zowel de meldingen uit de Atlas als de meldingen vanaf 2000 weergegeven (uitgezonderd de nieuwe groeiplaats)
Parietaria officinalisGroot Glaskruid241-567ZuidlarenEdwin DijkhuisJuni
Een tiental planten op boswal langs fietspad Zuides bij Zuidlaren. Nieuw voor Drenthe!
Portulaca oleraceaPostelein254-524
255-520
Zandpol
Schoonebeek
Paul GelderloosOktober
Postelein is in Drenthe zeldzaam en heeft een voorkeur voor het zuidelijke deel van Drenthe. In Zandpol verscheen Postelein spontaan in een bloempot. In Schoonebeek groeiden een tiental planten in een smalle strook grond tussen een tuinmuur en het trottoir.
Ranunculus hederaceusKlimopwaterranonkel242-532Broekenstroom bij MeppenHarm TjepkemaMei
Op verschillende plaatsen langs Broekenstroom. Klimopwaterranonkel is in Drenthe zeldzaam. Komt vooral voor in stroomgebied van Drentsche Aa en op de flank van de Hondrug naar het lager gelegen Hunzedal. Niet eerder aangetroffen in de omgeving van Meppen (zie ook kaartje)
Setaris pumiloGeelrode naaldaar209-522MeppelPeter VenemaSeptember
Enkele planten aan de stoeprand, vlakbij station Meppel. Geelrode naaldaar is zeldzaam in Drenthe. Ons meetnet laat zien dat Geelrode naaldaar sinds de atlasperiode toeneemt. Het afgelopen jaar ook gevonden tijdens de WFD excursie in Emmer-erfscheidenveen (262/536 en 263/536).
Spergularia salinaZilte schijnspurrie229-576228-574
PeizerwoldPeize
PWG KNNV GroningenEdwin Dijkhuis
Juni
In berm N372, pal aan het asfalt. Hier samen met zijn dubbelganger Spergularia rubra. Zilte schijnspurrie is een pekeladventief dat bezig is met een opmars in Drenthe langs gepekelde wegen. Dit betreft de 4e melding in Drenthe


Juli
Massaal langs asfalt van N372
Stellaria pallidaDuinvogelmuur257-531
258-531
Bargermeer EmmenEdwin DijkhuisDeze hokken hebben we eind vorig jaar tijdens een najaarsexcursie verkend. Een voorjaarsronde, eind april, leverde voor beide hokken Duinvogelmuur in een berm op. De verspreiding van deze soort in Drenthe is onvoldoende bekend. Ook gevonden in: 1. Noorder Dierpark Emmen (256-534). Mei. Hier groeide het in het gazon langs de Afrikasavanne. 2. Drouwenermond (256-553). April. In Boomspiegel
Teucrium scorodoniumValse salie210-544
ZuidwoldeDoldersum
Joop VerburgEdwin Dijkhuis
Augustus
Het betreft nieuwe meldingen van deze in Drenthe zeldzame plant die vooral voorkomt in het Drentsche Aa gebied.

Mei
Op boswal
Veronica montanaBosereprijs210-522MeppelPeter VenemaMaart
Op nat bospad