Werkgroep Florakartering Drenthe

Bijzondere vondsten in 2010

Klik hier voor alle beschikbare foto’s van 2010.

Klik op de foto’s in de tabel voor een vergroting.

SoortPlaats/
Km-hok
Gevonden doorMaand/Opmerkingen
Rood guichelheil
(Anagallis arvensis subsp. arvensis)
Zuidwolde
224-520
Joop VerburgAugustus. Rood guichelheil is in Drenthe zeer zeldzaam. In de atlasperiode opgegeven van 5 km-hokken. Dit is de 2e melding na 2000. In de moestuin van Joop staat ook de blauwe vorm van Rood guichelheil. Ook komt hier nog steeds Gekield druifkruid (Chenepodium schraderianum) voor (zie ook eerdere melding uit 2007).
Geitenbaard
(Aruncus dioicus)
Vries
235-566
Willem BraamAugustus. In het verlengde van de Sportlaan in Vries groeit op de slootrand van een zandweg 1 pol Geitenbaard. De plant heeft goed gebloeid en zet zaad!
Stijve moerasweegbree
(Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides)
Havenkanaal ter hoogte van Loon
236-559
Bert OvingAugustus. Enkele bloeiende exemplaren in ondiep slootje. Op deze locatie is Stijve moerasweegbree ook in 1992 gevonden. Stijve moerasweegbree is in Drenthe zeer sterk achteruitgegaan. Behalve bij Loon is het thans alleen nog bekend van het Zuidlaardermeer, waar het in 2007 is ontdekt in het natuurontwikkelingsgebeid Zuidoevers.
Fraai duizendguldenkruid
(Centaurium pulchellum)
Grote startbaan, Havelte
212-533
WFD- excursieJuli. Fraai duizendguldenkruid is in Drenthe zeldzaam. Bestendig komt het alleen voor rondom Havelte. De groeiplaats op de Grote startbaan sluit naadloos aan bij andere meldingen uit deze omgeving (km-hokken 210-534, 211-533, 211-535, 211-536, 212-535 en 213-536).
Echt lepelblad
(Cochlearia officinalis)
Eeldermaden
231-574
232-574
Bert LanjouwJuni. Echt lepelblad is in Drenthe zeer zeldzaam en beperkt zich tot het noorden. De huidige vindplaatsen zijn gedaan in een gebied dat vroeger incidenteel met zeewater in aanraking is geweest. Uit deze omgeving is het reeds lang bekend. Voor het laatst gemeld in 2005 (km-hok 232-574). Oudere meldingen uit deze omgeving betreffen de km-hokken 230-575, 231-573 en 234-569.
Hoge fijnstraal
(Conyza sumatrensis)
Meppel
209-522
210-522
Peter VenemaSeptember. Op een braakliggend terrein bij station Meppel stonden enkele tientallen planten Hoge fijnstraal. Het betreft de 2e en 3e melding in Drenthe. Hoge fijnstraal, die al ruim 10 jaar wordt waargenomen in Nederland, breidt zich sterk uit in het zuiden en westen van Nederland. In het noorden is het echter nog een zeldzaamheid.
Watercrassula
(Crassula helmsii)
Dwingeloosche heide
225-535
Van der Goes en GrootAugustus. Via Maarten Perdeck kregen we deze melding door. Watercrassula is een invasieve exoot die ook in Drenthe steeds vaker wordt gemeld. Niet alleen binnen de bebouwde kom (zoals in 2009 langs vijvers in Annen en in 2008 van het Middelveen bij Zuidwolde) maar ook ver daarbuiten. In 2009 door Alida Taylor Parkins gemeld van het Molenveen bij Norg, dat in gebruik is als ijsbaan. De groeiplaats op de Dwingeloosche heide, ontdekt in 2009, betreft afgegraven landbouwgrond. Het komt hier nu over 2000 m2 voor, samen met Grondster, Waterpostelein en Veelstengelige waterbies. Watercrassula is bestreden door de gehele groeiplaats bij elkaar te schuiven en met plasticfolie af te dekken. Ook in het Middelveen bij Zuidwolde heeft Watercrassula zich het afgelopen jaar sterk uitgebreid.
Rood cypergras
(Cyperus longus)
Havenkanaal ter hoogte van Loon
236-559
Bert OvingSeptember. Het betreft de 2e melding voor Drenthe. Langs het Havenkanaal staan langs beide zijden van het kanaal enkele pollen. In 2009 voor het eerst door Bert gevonden in Barger Erfscheidenveen (km-hok 254-527).
Doornappel
(Datura Stramonium)
Eext-Torenweg
243-560
244-560
Ali KlinkhamerSeptember. Doornappel, een warmteminnende soort, is in Drenthe zeldzaam en komt vooral voor in de omgeving van stedelijke kernen en dorpen. Meestal gaat het dan om enkele exemplaren. De vondst van vele honderden fraaie planten in een aardappelakker langs de Torenlaan bij Eext is spectaculair. Wie biedt meer?
Stekelige hanenpoot
(Echinochloa muricata)
Hijkersmilde
224-550
Edwin DijkhuisOktober. Dit is de 2e melding van Stekelige hanenpoot in Drenthe. Enkele tientallen planten aan de voet van een zanddepot. Hier samen met Rosse vossenstaart (eveneens zeer zeldzaam in Drenthe).
Bospaardenstaart
(Equisetum sylvaticum)
Koekanger Aa
216-523
WFD- excursieMei. Bospaardenstaart is in Drenthe zeer zeldzaam. Niet eerder gevonden in zuidwestelijke deel van onze provincie.
Scherpe fijnstraal
(Erigeron acer)
Taarlo
236-652
Lubbert DijkJuli. Scherpe fijnstraal is in Drenthe zeldzaam. Dit is de 10e melding na het verschijnen van de atlas. Niet eerder gemeld uit dit km-hok.
De hybride van Japanse x Sachalinse duizendknoop
(Fallopa x bohemica)
Doldersum
210-544

Edwin Dijkhuis

Juli. De verspreiding van deze kruising is onvoldoende bekend. Lijkt ook in Drenthe algemeen. Kan gemakkelijk verward worden met een van beide ouders. Zie tabel voor overzicht determinatiekenmerken). De kenmerken van de beharing op het blad zijn met een loep goed te beoordelen.
idemZorgvlied
212-547
Edwin Dijkhuisidem
idemNorgerholt
226-563
PWG IVN-Rodenidem
Verfbrem
(Genista tinctoria)
Ten Arlo
225-424
Joop VerburgJuli. De laatste melding van Verfbrem uit Drenthe stamt uit 1962 (Taarlo). Vroeger is het ook gevonden rondom Havelte en in de omgeving van Eelde-Paterswolde. Uit de Atlas van de Nederlandse Flora kan worden opgemaakt dat het voor 1950 in het noordelijk deel van Drenthe een vrij algemene plant moet zijn geweest. Op de nieuw ontdekte groeiplaats in een schrale berm staat 1 plant met vijf bloeistengels.
Gebogen driehoeksvaren
(Gymnocarpium dryopteris)
Zorgvlied
212-546
Edwin DijkhuisMei. Kleine groeiplaats (< 1 m2) op talud van een sloot. Gebogen driehoeksvaren is zeldzaam in Drenthe en voor zover bekend niet eerder gevonden in het Drents-Friese Wold.
Bochtig havikskruid
(Hieracium maculatum)
Zwindersche veld
239-525
Harm TjepkemaMei. Bochtig havikskruid wordt inmiddels niet meer als zelfstandige soort erkend en is ondergebracht bij Dicht havikskruid. De planten zijn echter goed herkenbaar aan de donkerrood-gevlekte bladeren (naast andere kenmerken als losse bloeiwijze, etc.) Deze vorm is in Drenthe zeer zeldzaam en tijdens de atlasperiode met name gevonden in het zuidoostelijke deel van Drenthe.
Kwispelgerst
(Hordeum jubatum)
Nieuw-Moscou
233-521
PWG ZuidwoldeAugustus. Enkele planten in het tracé van een nieuwe gasleiding. Het betreft de 3e melding van dit adventieve gras, dat ook wel in droogboeketten wordt verwerkt.
Oranje springzaad
(Impatiens capensis)
Havenkanaal ter hoogte van Loon
236-559
Bert OvingAugustus. Het betreft de 7e melding van Oranje springzaad voor Drenthe. Het gaat om enkele planten in de oeverzone van het kanaal. De groeiplaats sluit aan bij de voorgaande meldingen, die alle gedaan zijn langs het Noord-Willemskanaal. Het Havenkanaal staat in rechtstreekse verbinding met het Noord-Willemskanaal.
idemNoord-Willemskanaal
236-562
236-561
236-560
Willem BraamSeptember. Opnieuw drie meldingen van Oranje springzaad langs het Noord-Willemskanaal. Met deze meldingen is er sprake van een aaneengesloten lint van groeiplaatsen in 8 km-hokken tussen Loon en Vries. Daarnaast is het bekend van 2 km-hokken bij Glimmen. Het kan bijna niet anders of deze fraaie plant komt ook elders langs het Noord-Willemkanaal voor. Wie maakt het verspreidingskaartje compleet?
idemDeurzerdiep – Loon
236-558
237-558
Bert OvingOpnieuw 2 meldingen uit de omgeving in Assen. Ditmaal in het Deurzerdiep bij Loon, dat via het Havenkanaal ook in verbinding staat met het Noord-Willemskanaal.
idemZuidlaren
239-568
Bert OvingJuli. Een afwijkende groeiplaats (niet langs het Noord-Willemskanaal). De planten groeien langs een sloot nabij het Wilde Veen (beekdal Westerdiep).
Juncus?Koekanger Aa
215-524
WFD- excursieMei. Tijdens de WFD-excursie van 8 mei is een onbekende Juncus gevonden. De bijgevoegde foto’s geven een beeld van de plant en groeiplaats. Het gaat om ongeveer 40 cm hoge planten die een zode vormen. De planten, die opvallend draadachtig zijn en enigszins overhangen, staan met de voeten in het water (oever). De holle bladeren (zonder merg) hebben geen tussenschotten. Het is geen Draadrus. Mogelijk betreft het een hybride. We staan open voor suggesties!
Zwaardrus
(Juncus ensifolius)
Zuidwolde
224-521
Joop VerburgAugustus. Zwaardrus is verschenen in een natuurontwikkelingsgebied aan de westkant van Zuidwolde. Dit gebied is in het voorjaar van 2009 ingericht. Zwaardrus staat met 5 pollen op een gedeelte van het terrein dat het afgelopen najaar en winter meestal onder water heeft gestaan. Bij sterke neerslag loopt het snel vol maar door de zandbodem verdwijnt het water er ook weer vlug. Het betreft de 3e melding voor Drenthe.
Verspreidbladige waterpest
(Lagarosiphon major)
Emmer-Erfscheidenveen
536-263
WFD- excursieSeptember. Gevonden tijdens WFD-excursie in Kanaal A. Verspreidbladige waterpest (staat niet in de Flora) komt hier al langer voor. Wij waren benieuwd of wij Lagarosiphon konden terugvinden. En dat was geen probleem. Het staat er, ook na de strenge winter van het afgelopen jaar, nog steeds. Aan exoten verder geen gebrek: Ook Myriophyllum aquaticum (Parelvederkruid), Hydrocotyle ranunculoides (Grote waternavel) en Ludwigia grandiflora (Waterteunisbloem) waren aanwezig. Recent is een boekje verschenen met meer informatie over invasieve waterplanten. Handig zijn de tabellen met soortkenmerken op grond waarvan onder ander de waterpest en vederkruid lookalikes kunnen worden onderscheiden.
Rijstgras
(Leersia oryzoides)
dijksloot Eelderdiep
232-573
Bert LanjouwJuni. Rijstgras is in Drenthe zeer zeldzaam. Het betreft de tweede melding van Rijstgras na 2000. De vondst is gedaan tijdens de provinciale vegetatiekartering in de Eelder- en Peizermaden. Rijstgras groeide langs een dijksloot, parallel aan het Eelderdiep. In 2005 gevonden door Peter Venema langs een waterschapsleiding bij Meppel.
idemMeppel
210-522
Peter VenemaAugustus. Opnieuw een melding van Rijstgras in de omgeving van Meppel, waar het in een ver verleden (1859-1917) ook is gevonden. Tot 2005, toen Peter Venema het in deze omgeving terugvond langs een waterschapsleiding in km-hok 211-524. Op de nieuw-ontdekte groeiplaats komt het voor in slootjes en langs een waterschapsleiding. Het gaat om meer dan 500 exemplaren, verdeeld over 6 verschillende ha-hokken binnen km-hok 210-522.
idemRuinerwold-Wold Aa
214-525
Ben HoentjenSeptember. Dit hok hebben we afgelopen voorjaar met de WFD verkend. Een najaarsronde leverde onder andere Rijstgras op. Het is blijkbaar een goed Rijstgrasjaar!
Slijkgroen
(Limosella aquatica)
Zuidlaardermeer
243-570
PKN- excursieAugustus. Bij een bezoek aan het natuurontwikkelingsgebied Zuidoevers aan de zuidoostkant van het Zuidlaardermeer is Slijkgroen aangetroffen. Van Slijkgroen, een soort van vooral de grote rivieren, zijn ook oude meldingen uit Drenthe bekend. Zo is het onder andere gevonden langs de Overijsselse vecht bij Coevorden en “op natte plekken in de heide bij Zuidlaren”. Mogelijk gaat het om de omgeving van de huidige vindplaats. Tot voor 100 jaar geleden stond dit gebied, dat grensde aan het Zuidlaardermeer, nog als heide op de kaart. De aanwezigheid van o.a. Struikheide en Stekelbrem, die verschenen zijn na de herinrichting in 2006, bevestigen dat het gebied vroeger heide is geweest. Slijkgroen is enkele jaren geleden al gemeld van de Groningse kant van het meer, maar is nu dus ook weer in Drenthe opgedoken. Ook de in 2007 in dit gebied ontdekte Stijve moerasweegbree en Ongelijkbladig fonteinkruid staan er nog steeds.
Waterteunisbloem
(Ludwigia grandiflora)
omgeving Mantinge
236-534
Willem StrijkerAugustus. 2e Melding van deze invasieve exoot voor Drenthe. De planten staan in een plasje op leem.
Grote veldbies
(Luzula sylvatica)
MantingeWFD- excursieJuni. Tijdens WFD-excursie is Grote veldbies (circa 5 m2) teruggevonden in het Noordlagerbos bij Mantinge. Het betreft mogelijk de enige resterende oorspronkelijke groeiplaats in Drenthe. Begeleidende soorten: Adelaarsvaren, Braam, Witte klaverzuring en Rankende helmbloem.
idemKinholtsbos bij Hoogeveen
226-570
Joop VerburgAugustus. Nieuwe melding van Grote veldbies. De groeiplaats oogt natuurlijk. Het Kinholtsbos en het naastgelegen Grittenbos ten noorden van Hoogeveen zijn een restant van een oud beekdalbos, dat 106 jaar geleden bij een enorme storm grotendeels is platgeslagen.
Ruw vergeet-mij-nietje
(Myosotis ramosissima)
Meppel
210-522
Peter VenemaMei. Een 50-tal planten Ruw vergeet-mij-nietje in een wegberm/talud.
Stippelvaren
(Oreopteris limbosperma)
Boswachterij Schoonloo
244-545
Edwin DijkhuisAugustus. Opnieuw een nieuwe groeiplaats van Stippelvaren. Het betreft de 21e melding sinds 2000. Het gaat om 1 plant in een vochtige berm langs een half-verharde weg. Op het kaartje staan zowel de meldingen uit de Atlas als de meldingen vanaf 2000 weergegeven (uitgezonderd de nieuwe groeiplaats).
Groot Glaskruid
(Parietaria officinalis)
Zuidlaren
241-567
Edwin DijkhuisJuni. Een tiental planten op boswal langs fietspad Zuides bij Zuidlaren. Nieuw voor Drenthe!
Postelein
(Portulaca oleracea)
Zandpol
254-524
Schoonebeek
255-520
Paul GelderloosOktober. Postelein is in Drenthe zeldzaam en heeft een voorkeur voor het zuidelijke deel van Drenthe. In Zandpol verscheen Postelein spontaan in een bloempot. In Schoonebeek groeide een tiental planten in een smalle strook grond tussen een tuinmuur en het trottoir.
Klimopwaterranonkel
(Ranunculus hederaceus)
Broekenstroom bij Meppen
242-532
Harm TjepkemaMei. Op verschillende plaatsen langs Broekenstroom. Klimopwaterranonkel is in Drenthe zeldzaam. Komt vooral voor in het stroomgebied van de Drentsche Aa en op de flank van de Hondsrug naar het lager gelegen Hunzedal. Niet eerder aangetroffen in de omgeving van Meppen.
Geelrode naaldaar
(Setaris pumilo)
Meppel
209-522
Peter VenemaSeptember. Enkele planten aan de stoeprand, vlakbij station Meppel. Geelrode naaldaar is zeldzaam in Drenthe. Ons meetnet laat zien dat Geelrode naaldaar sinds de atlasperiode toeneemt. Het afgelopen jaar ook gevonden tijdens de WFD-excursie in Emmer-erfscheidenveen (262-536 en 263-536).
Zilte schijnspurrie
(Spergularia salina)
Peizerwold
229-576
PWG KNNV- GroningenJuni. In berm N372, pal aan het asfalt. Hier samen met zijn dubbelganger Spergularia rubra. Zilte schijnspurrie is een pekeladventief dat bezig is met een opmars in Drenthe langs gepekelde wegen. Dit betreft de 4e melding in Drenthe.
idemPeize
228-574
Edwin DijkhuisJuli. Massaal langs asfalt van N372.
Duinvogelmuur
(Stellaria pallida)
Bargermeer
Emmen
257-531
258-531
Edwin DijkhuisApril. Deze hokken hebben we eind vorig jaar tijdens een najaarsexcursie verkend. Een voorjaarsronde, eind april, leverde voor beide hokken Duinvogelmuur in een berm op. De verspreiding van deze soort in Drenthe is onvoldoende bekend. Ook gevonden in: 1. Noorder Dierpark Emmen (256-534) in mei. Hier groeide het in het gazon langs de Afrikasavanne. 2. Drouwenermond (256-553) in april. In Boomspiegel.
Valse salie
(Teucrium scorodonium)
ZuidwoldeJoop VerburgAugustus. Het betreft nieuwe meldingen van deze in Drenthe zeldzame plant, die vooral voorkomt in het Drentsche Aa-gebied.
idemDoldersum
210-544
Edwin DijkhuisMei. Op boswal.
Bosereprijs
(Veronica montana)
Meppel
210-522
Peter VenemaMaart. Op nat bospad.