Werkgroep Florakartering Drenthe

Bijzondere vondsten in 2019

Klik hier voor alle beschikbare foto’s van 2019.

Klik op de foto’s in de tabel voor een vergroting.

SoortPlaats/
Km-hok
Gevonden doorMaand/Opmerkingen
Oeverbies
(Bolboschoenus laticarpus)
Hoogeveen
231-525
Johan ScheeresJuni, in oevervegetatie van waterloop op industriegebied Buitenvaart (waarneming.nl).
Eerste zekere vondst binnen Drenthe van deze soort, die pas in 2004 als apart taxon is beschreven (verspreidingsatlas.nl). Oeverbies is zowel aan de bloeiwijze als aan de vorm van de nootjes goed te onderscheiden van Heen (B. maritimus). Deze eerste Drentse groeiplaats sluit nog enigszins aan bij het overwegend fluviatiele verspreidingsgebied van Oeverbies. Omdat onder de meldingen van Heen van vóór 2004 vrijwel zeker ook Oeverbies-vondsten zitten, zijn alle oudere Heen-waarnemingen, dus ook die in Drenthe) in Verspreidingsatlas opgenomen in een combinatiekaart Heen/Oeverbies (verspreidingsatlas.nl).
 idemEelde
232-573
PWG IVN- Eelde-PaterswoldeAugustus, op een aantal plekken in de oeverzone van een waterloop in het zuidwesten van Spierveen (een vrij nieuwe wijk van Eelde). Het is zeer waarschijnlijk dat Oeverbies ook al in 2005 op deze vindplaats aanwezig was, maar toen als Heen is aangestreept (o.a. door Willem Stouthamer).
Paksoi
(Brassica rapa ssp. chinensis)
Assen
233-557
Willem BraamOktober, op een braakliggend terrein aan de Sluisstraat tussen Het kanaal en de Einsteinlaan (Luchiesland). Deze groeiplaats is voor het eerst opgegeven door Wiebe Nijlunsing via waarneming.nl. Het is vermoedelijk de eerste ‘wilde’ vondst van een bloeiend exemplaar van deze ondersoort van Raapzaad in Drenthe. Hier groeide toen ook Bleek cypergras (Cyperus eragrostis).
Riempjes
(Corrigiola litoralis)
Zuidhijkerzand
226-546
Pauline ArendsJuli/augustus, massaal op drooggevallen natte laagte. Verschijnt hier al 25 jaar op dezelfde plek als de omstandigheden gunstig zijn: alleen in droge jaren, niet in jaren met een nat voorjaar en natte zomer. Ook in de droge zomer van 2018 aanwezig. Deze bedreigde Rode lijstsoort is landelijk sinds 1950 zeer ernstig achteruitgegaan (75-100%) (verspreidingsatlas.nl). Volgens de Atlas van de Drentse flora (p. 156-157) was Riempjes in de periode 1970-1995 al een zeer zeldzame soort (in nog slechts negen km-hokken gevonden). Vanaf 2000 is deze voormalige kensoort van de Grondster-associatie slechts uit 5 km-hokken gemeld: in het Dwingelderveld, het Holtingerveld, de Mepper hooilanden en het Zuidhijkerzand.
Noordelijke waterlelie
(Nymphaea alba ssp. candida)
Nijeveen
207-530
Edwin DijkhuisAugustus, in de oostelijke grenssloot langs het Kuijersbosje. Van deze in Drenthe zeldzame ondersoort van de Witte waterlelie waren toen helaas alleen nog maar uitgebloeide bloemen aanwezig (verspreidingsatlas.nl). Deze vindplaats sluit aan op de verspreiding in de Wieden/Weerribben (zie verspreidingsatlas.nl). De determinatie is bevestigd door Rense Haveman. In Drenthe is de soort vastgesteld in de Kolonievaart/Norgervaart en in wijken en kanalen in de omgeving van Nieuweroord bij Noordscheschut (zie Bijzondere vondsten 2016).
Wilde sorgo
(Sorghum halepense)
Schoonebeek
258-519
Paul GelderloosAugustus, in ruderale wegberm op minstens 250 m afstand van een nabijgelegen boerderij in de omgeving van het Oosterse Bos. Eerste vondst in ZO-Drenthe en eerste Drentse vondst van deze mediterrane grassoort buiten de bebouwde omgeving (verspreidingstatlas.nl).