Werkgroep Florakartering Drenthe

WFD-bijeenkomst in 2008 (Drentse Floristendag)

Zaterdag 23 februari 2008
Veldstudiecentrum Orvelte, Zuideresweg 10, Orvelte

Programma

Flora- en vegetatieonderzoek t.b.v. het provinciaal beleid in Drenthe – Ben Hoentjen
Flyer Drenthe monitor-de omgeving gemeten
STAND VAN ZAKEN LOPENDE PROJECTEN & BIJZONDERE VONDSTEN UIT 2007 – Edwin Dijkhuis
Laat Valkruid niet vallen – Sheila Luijten
Boven- en ondergrondse duurzaamheid van planten – Eddy Weeda