Werkgroep Florakartering Drenthe

WFD-bijeenkomst in 2009 (Drentse Floristendag)

Zaterdag 21 februari
Veldstudiecentrum ORVELTE

Vanaf 9:30 staat de koffie klaar.

Programma

10:00Welkom door Joop Verburg, dagvoorzitter
10:10Geelster en Boerennarcis – Ben Hoentjen
10:40Stand van zaken lopende projecten – Edwin Dijkhuis
11:00Korte pauze
11:05Enkele bijzondere vondsten van 2008 uitgelicht – Edwin Dijkhuis
11:20Botanische veranderingen in het stroomdal van de Drentse Aa – Hindrik Lanjouw
11:55Uitreiking Drentse Floraprijs door de heer Munniksma, gedeputeerde Provincie Drenthe voor o.a. natuur en landschap
12:15-13:15Lunchpauze (voor iedereen is er soep/koffie/thee/melk)
Tijdens de pauze is er een doorlopende diapresentatie over bijzondere vondsten en de WFD-excursies in 2008. Ook is er gelegenheid om je bij Edwin Dijkhuis aan te melden voor het Florameetnet Drenthe of om van reeds gereserveerde meetnethokken de benodigde formulieren af te halen.
Voor diegene, die materiaal heeft verzameld van een voor hem of haar onbekende plant, is er gelegenheid om het meegebrachte materiaal gezamenlijk op naam te brengen.
13:15Bos bes bas taard: avances tussen Rode en Blauwe bosbes, maar niet in Drenthe? – Eddy Weeda
14:00Over muizenstaarten, hazenpootjes en andere Drenten – Simone Vos
14:30Test je florakennis . . . – Ron Soenveld
15:00Sluiting door Joop Verburg