Werkgroep Florakartering Drenthe

WFD-bijeenkomst in 2013

Klik hier voor foto’s van deze bijeenkomst.

U kunt de presentaties bekijken door op de titels te klikken.

Zaterdag 23 februari
‘De Meent’, Stationsweg 159 in ZUIDLAREN

Vanaf 09:30 staat de koffie klaar.

Programma

10:00Welkom door Joop Verburg, dagvoorzitter
10:05Mededelingen van het bestuur – Ben Hoentjen
10:10Monitoring van natuurkwaliteit binnen de EHS: leuke klus voor de WFD?Ben Hoentjen
10:30Het leven van Wilde bijen, een bijzonder verhaal – Anne Jan Loonstra
11:00Korte pauze
11:15Amerikaanse vogelkers; hoe een exotisch houtgewas invasief werdEddy Weeda (mede namens Max Simmelink)
11:45-
13:00
Lunchpauze. Voor iedereen is er soep/koffie/thee/melk.
Tijdens de pauze is er een doorlopende diapresentatie over bijzondere vondsten en de WFD-excursies in 2012 (gemaakt door Willem Braam).
13:00Bijzondere plantenvondsten in 2012 – Edwin Dijkhuis
13:30Over het bijzondere karakter van de Nederlandse laaglandbekenBekenwerkgroep Nederland
14:00Bramen: waardevolle indicatoren voor natuur en landschapRienk-Jan Bijlsma
14:30Test je florakennis . . . – Willem Braam/Joop Verburg
15:00Sluiting door Joop Verburg