Werkgroep Florakartering Drenthe

WFD-bijeenkomst in 2019

Klik hier voor de foto’s van deze bijeenkomst.

U kunt de presentaties bekijken door op de titels te klikken.

Zaterdag 23 februari
‘De Meent’, Stationsweg 159 in ZUIDLAREN

Vanaf 09:30 staat de koffie klaar.

Programma

10:00Welkom door Joop Verburg, dagvoorzitter
10:10Terugblik op veldseizoen 2018 en vooruitkijken naar 2019Ben Hoentjen
10:30Herstel Stengelloze sleutelbloem: nu volop bloei in 2018! – Sheila Luijten (Science4Nature)
11:00Korte pauze
11:15De stadsflora van de Lage Landen: een eerste inkijk in het komende nieuwe boek over de steden, de soorten, de trends en de betekenis van dit alles – Ton Denters
12:00-13:15Lunchpauze (voor iedereen is er soep/koffie/thee/melk)
Tijdens de pauze is er een doorlopende diapresentatie over bijzondere vondsten en de WFD excursies in 2018 (gemaakt door Willem Braam).
13:15Tien NOVA-tipsRené Bult
13:25Jeneverbesstruweel: de Noordercipres als ecosysteembouwer – Eddy Weeda
14:00Korte pauze
14:10De nieuwe Vogelatlas voor Nederland: hoe staan de vogels er in Drenthe voor? – Bert Dijkstra (Werkgroep Avifauna Drenthe)
14:40Test je florakennisWillem Braam/Joop Verburg
15:15Sluiting door Joop Verburg