Activiteiten Landschapsbeheer Drenthe

Activiteiten Landschapsbeheer Drenthe

Landschapsbeheer Drenthe en de provincie Drenthe werken in Drenthe aan de bescherming van de Wilde narcis. Foto: Stefan Pronk

Voorlichtingsbijeenkomst Drentse Paosbloem
Op vrijdagmiddag 4 maart 2022 organiseert Landschapsbeheer Drenthe een voorlichtingsbijeenkomst over de Wilde narcis (van 13:00 uur tot 15:30 uur in De Herberg van Loon, Gasterseweg 1, 9409 TS Loon).

Meer hierover in dit persbericht. Aanmelding is noodzakelijk en opgave is mogelijk via de website van Landschapsbeheer www.lbdrenthe.nl.

Berichtfoto: Stefan Pronk

Zoekactie Drentse Paosbloem
Op vrijdagmiddag 11 maart (13:00-15:30 vanaf Camping Meistershof Lheebroek) organiseert Landschapsbeheer Drenthe in de omgeving van (waarschijnlijk Lhee Beilerstroom/Dwingelerstroom?) een zoekactie naar groeiplaatsen op (boeren)erven. In het verre verleden zijn hier door Beijerinck waarnemingen gedaan. We zijn heel benieuwd of we groeiplaatsen kunnen (her)ontdekken. We willen met een selecte club geïnteresseerden (ongeveer 15 personen) op de fiets een ronde van maximaal 15 km maken. Hulp van geïnteresseerden vanuit de WFD is van harte welkom! Men dient zelf een fiets, verrekijker en eventueel regenkleding mee te nemen. Opgave en informatie via