Bijzondere vondsten 2021

Bijzondere vondsten 2021

De tabel Bijzondere Vondsten van 2021 vind je hier.

Eind mei 2021 ontdekte Jan Klooster Zwenkdravik (Anisantha tectorum) bij ’t Haantje. De plant is opgenomen in de tabel.

De berichtfoto en de foto hiernaast zijn van Jan Klooster.

Aan de Bijzondere Vondsten 2021 is toegevoegd: Duinfakkelgras (Koeleria albescens), waarnemingen van Willie Riemsma (Donderen, vliegveld Eelde) en Edwin Dijkhuis (Meppel).

De foto is van Willie Riemsma.

Knobbelklaverzuring (Oxalis dillenii) op de juiste naam gebracht en aan de tabel toegevoegd. Waarnemingen van Edwin Dijkhuis en Willie Riemsma (mei/juni).

De foto is van Willie Riemsma.

In december deed Ben Schoon een Bijzondere Vondst: Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas cultivar ‘Linearis polydactyla’) en maakte er deze foto van.