Excursies 2022 en WFD-dag

Excursies 2022 en WFD-dag

Het excursieprogramma voor 2022 is bekend en kunt u hier vinden. Denk eraan dat van tevoren aanmelden verplicht is. Meer bijzonderheden o.a. over startplekken worden zo spoedig mogelijk op deze website gezet.

De berichtfoto van de Zevenster is van Willem Braam.


De WFD-dag wordt dit jaar digitaal gehouden. Noteer de datum alvast in uw agenda:

zaterdag 26 februari 2022 (9:30 – 13:00).

Het programma wordt eind januari in een ‘Nieuws van het WFD-front’ gepresenteerd.