Vernieuwde editie Heukels’ flora

Vernieuwde editie Heukels’ flora

We hebben er jaren lang op moeten wachten, maar op donderdag 13 februari is het zover, dan worden de eerste twee exemplaren in Naturalis Biodiversity Center uitgereikt.
Deze nieuwe flora is, zoals je hier kunt zien, deels in kleur en is via de geijkte kanalen aan te schaffen voor € 54,95.

In de loop van februari wordt duidelijk of Floron/WFD-vrijwilligers een exemplaar met korting kunnen aanschaffen, dit maken we bekend via onze website.

Namens het WFD-bestuur,
Ben Hoentjen.