Uitnodiging WFD-bijeenkomst 2019

Uitnodiging WFD-bijeenkomst 2019

Graag nodigen we je uit voor de jaarlijkse medewerkersbijeenkomst op zaterdag 23 februari 2019 in ‘De Meent’, Stationsweg 159 in Zuidlaren.

Graag opgeven!

Om ervoor te zorgen dat we voor iedereen voldoende soep/koffie/thee, etc. in huis halen, willen we je dringend verzoeken om je vóór 17 februari 2019 op te geven. Bij voorkeur per e-mail (BerElsHeijmanathetnet.nl), eventueel telefonisch (050 4092 836). Ook voor vragen over vervoer kun je hier terecht.

Vanaf 09:30 staat de koffie klaar.

Programma

10:00Welkom door Joop Verburg, dagvoorzitter
10:10Terugblik op veldseizoen 2018 en vooruitkijken naar 2019 – Ben Hoentjen
10:30Herstel Stengelloze sleutelbloem: nu volop bloei in 2018! – Sheila Luijten (Science4Nature)
11:00Korte pauze
11:15De stadsflora van de Lage Landen: een eerste inkijk in het komende nieuwe boek over de steden, de soorten, de trends en de betekenis van dit alles – Ton Denters
12:00-13:15Lunchpauze (voor iedereen is er soep/koffie/thee/melk)
Tijdens de pauze is er een doorlopende diapresentatie over bijzondere vondsten en de WFD excursies in 2018 (gemaakt door Willem Braam).
13:15Tien NOVA-tips – René Bult
13:25Jeneverbesstruweel: de Noordercipres als ecosysteembouwer – Eddy Weeda
14:00Korte pauze
14:10De nieuwe Vogelatlas voor Nederland: hoe staan de vogels er in Drenthe voor? – Bert Dijkstra (Werkgroep Avifauna Drenthe)
14:40Test je florakennis – Willem Braam/Joop Verburg
15:15Sluiting door Joop Verburg