Uitnodiging Themadag invasieve exoten 28 september 2017

Uitnodiging Themadag invasieve exoten 28 september 2017

Klik op de afbeelding voor een PDF

Het Platform Natuuronderzoek Drenthe organiseert een themadag over invasieve exoten. Het platform wil beleidsmakers en beheerders een handreiking bieden hoe om te gaan met exoten. Uitwisseling van ervaringen met de bestrijding van exoten vormt een belangrijk onderdeel van het programma. De themadag draait om bewustwording en samenwerking.

Donderdag 28 september 2017 (provinciehuis Assen, dagvoorzitter: Peter Bennema)
inloop met koffie & thee (vanaf 09:30 uur)

Exoten, niet-inheemse planten die zich hier volop ontwikkelen. Ongewenst of welkom? Exoten worden steeds vaker als overlast ervaren. Maar wanneer is een exoot invasief en vormen ze echt een probleem? Wanneer gaan we over tot bestrijden? En heeft bestrijding eigenlijk wel zin? Wat bepaalt onze keuze om al dan niet te bestrijden: de wet, ecologie, economie, emoties? Welke afweging maakt de Europese Unie? In het provinciaal Flora- en faunabeleidsplan staat hoe we omgaan met nieuwe soorten. Beleid moet het mogelijk maken preventieve maatregelen te nemen tegen invasieve exoten, om snel en effectief te kunnen ingrijpen en waar nodig schade te vergoeden. Belangrijke vraag is wat we doen als andere soorten of (natuur)terreinen door exoten worden bedreigd. Zijn exoten dan nog steeds welkom?

Presentaties:
1. Quiz, ken je exootBaudewijn Odé (FLORON)
2. Exoten, een beleidsgeschiedenisTon Rotteveel (Taskforce LNV)
3. Beleid & wetgevingPeter Venema (DRENTHE)
4. Monitoring exotenBaudewijn Odé (FLORON)
5. Nieuwkomers in DrentheJoop Verburg (NVZ) & Ben Hoentjen (WFD)
6. ReuzenberenklauwAndré van der Beemt (ALMERE)
7. Praktijkproef Japanse duizendknoopJoyce Penninkhof (PROBOS)
8. Grote waternavel & WatercrassulaPaul Hendriks (WS) & Saskia de Vries (BIOTA)
9. Conclusies & Aanbevelingen – oogst van de dag (PND)